Search
Close this search box.

אתגרים בשימור זהותה של ישראל כמדינת לאום

פטיש בית משפט
יו”ר המושב: ישראל הראל ד”ר הראל ארנון: הזירה המשפטית ד”ר אסף מלאך: הזירה האקדמית ד”ר עמיחי מגן: הזירה הבינלאומית ח”כ יריב לוין: הזירה החקיקתית

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות