Search
Close this search box.

אתגר המורים במערכת החינוך והסכם השכר

אתגר המורים

סוגיית משבר כוח ההוראה במערכת החינוך עולה מידי קיץ לסדר היום הציבורי, כאשר מנהלים ונציגי רשויות מדווחים על מחסור במורים. בימים או בשבועות הקרובים צפוי להיחתם הסכם שכר עם ארגון המורים העל-יסודי, כאשר הסכמי שכר הם בפועל הזדמנות כמעט יחידה לשינויים משמעותיים במערכת. מטרתו של מסמך זה היא להציג צעדים שהממשלה צריכה לנקוט במסגרת הסכם השכר על מנת להתמודד עם משבר ההוראה בחינוך הרגיל, להגביר את אטרקטיביות המקצוע ולשפר את איכות ההוראה.


Author

אברהם תומר
אברהם תומר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות