Search
Close this search box.

בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט בנושא שביתת הנמלים

לטענת הפורום, יחד עם הארגונים “תחרות” ו”האינטרס שלנו”, אין להכיר בשביתת הנמלים מכיוון שמדובר בשביתה פוליטית. ההכרעה בנושא האם ניתן לנמלים הפרטיים לפרוק סחורה כללית אינה עניין של סכסוך עבודה אלא החלטה מנהלית. החלטת משרד התחבורה בנושא אינה נוגעת לשינוי מבני במקום העבודה של העובדים או לתנאי העסקתם ועל כן, בהמלצת פורום קהלת והארגונים “תחרות” ו”האינטרס שלנו”, אין להניח לשביתה זו להתקיים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות