Search
Close this search box.

בקשת הצטרפות פורום קהלת כידיד בית המשפט לעתירה בנושא המחסור בחמאה

הפורום יבקש לפרוס בפני בית המשפט בתמצית רקע כלכלי באשר לשורשיו של ‘המחסור בחמאה’ נושא ההליך. על בסיס מצע זה יבקש הפורום להתייחס בקצרה להחלטת המשיבים לבטל את המכס על ייבוא החמאה ולטענות העותרות נגד ביטול המכס. בייחוד יבקש הפורום להתייחס לטענת העותרות כי ביטול המכס יביא לפגיעה במשק החלב ובמטרות חוק תכנון משק החלב, תשע”א-2011.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות