Search
Close this search box.

פורום קהלת מבקש להצטרף כ׳ידיד בית המשפט׳ בעתירה נגד חוק משאל העם

עתירה שהוגשה נגד חוקיותו של חוק משאל העם, בעיקרה טענות מהמשפט החוקתי. 

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להבהיר כיצד העתירה מבקשת להרחיב את עילות ההתערבות השיפוטית בחקיקה, וכדי להציג בפני בית המשפט עמדה המתנגדת לפגיעה בסמכויות הכנסת ולהרחבת המהפכה השיפוטית.תוצאה: העתירה נמחקה על ידי העותר.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות