Search
Close this search box.

גם על הייעוץ המשפטי צריכה להיות שליטה ופיקוח של השר

החלטת הממשלה לשיפור הליכי איוש של משרות בכירות בשרות המדינה (המכונה באופן מגמתי “חוק הג’ובים”), עוררה שיח התקשורתי אשר הציג צד אחד, לרוב מנותק מהעובדות של הסוגיה. ד”ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, הסביר בלונדון וקירשנבאום מדוע ההחלטה שאושרה היא צעד בכיוון הנכון.

Author

ד”ר אביעד בקשי
ד”ר אביעד בקשי

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות