Search
Close this search box.

גרמניה משחקת משחק כפול בכל הקשור לישראל וזכויות אדם

פטיש בית משפט
לבקשתה של גרמניה ישראל חידשה לפני כשבוע את חברותה במועצה לזכויות אדם של האו”ם לאחר החרמה של הגוף הבעייתי משך כשנתיים. ההחרמה נבעה מהאפליה של גוף זה נגד ישראל. האפליה נגד ישראל התבטאה בעיקר בשלוש דרכים: בהקצאה קבועה של ישיבות מועצה לדיון על ישראל, באי הכללתה של ישראל -בניגוד לשאר המדינות- באף ארגון אזורי ובמספר הגינויים הבלתי פרופורציונלי של ישראל, במיוחד בהתחשב במספר הגינויים לו זכו מדינות שאין ספק לגבי הפרת זכויות האדם מצידן. אם כן, מדוע ישראל חזרה לשתף פעולה עם המועצה?   למאמר המלא באתר i24news

Author

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות