Search
Close this search box.

דוח: דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי-חברתי

דוח מקוצר
הדוח המקוצר  הרשמה לקבלת הפרסום המודפס של פורום קהלת לכלכלה האפיון בחוברת זו של ההצלחות וגם של המכשולים שנותרו בדרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי מבוסס על נתונים סטטיסטיים רשמיים המקובלים על כלל הכלכלנים בישראל, או לפחות על רובם המוחלט. יחד עם זאת, אפיון זה לא בהכרח תואם את השיח הציבורי הקוראים המעוניינים לקבל את החוברת המודפסת או להזמין מראש את המהדורה המלאה של חוברת התרשימים (שתצא לאור בעוד כמה שבועות) יוכלו לעשות זאת, ללא עלות, באמצעות רישום פשוט של שם וכתובת למשלוח דואר בקישור הזה. 

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות