Search
Close this search box.

דרושים סטודנטים לקליניקה למשפט בינלאומי

פטיש בית משפט
מתעניין במשפט בינלאומי? סטודנט למשפטים המחפש ניסיון מעשי? רוצה לקדם את מדינת ישראל בזירה הבינלאומית? פורום קהלת (ע”ר) מציע לסטודנטים ובוגרים טריים במשפטים את ההזדמנות לצבור ניסיון משפטי מעשי בתחום המשפט הבינלאומי, תוך עבודה על בעיות אמיתיות וסיוע למדינת ישראל. אנו נעבוד עם קובעי מדיניות בכירים, חברי כנסת, שרים ועובדי ממשלה במטרה לסייע להם בעבודתם בהגנה על ישראל.   הקליניקה תתקיים במהלך הסמסטר הראשון של שנת הלימודים תשע”ה ותדרוש כמה שעות עבודה בשבוע, רובן באופן עצמאי מהבית. אחת לחודש יתקיימו מפגשי הנחייה במשרדי הפורום בירושלים. מלבד ההזדמנות לעבוד עם הדרגים המשפיעים ביותר על קביעת המדיניות בישראל, לחלק מהתלמידים יוענקו מענקים במסגרת השתתפותם בפרויקטי מחקר נוספים. בנוסף, יינתנו גם פרסים למשתתפים מצטיינים בסוף הקליניקה. לתכנית יתקבלו אלו שיפגינו הצטיינות, מחויבות לערכים שמקדם פורום קהלת ופוטנציאל למעורבות עתידית בקביעת מדיניות בנושא המשפט הבינלאומי בישראל ובעולם. להגשת מועמדות, אנא שלחו קורות החיים וגיליון ציונים אל [email protected] המועד האחרון להגשת מועמדות הוא ביום 30 בספטמבר 2014. מספר המקומות מוגבל.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות