Search
Close this search box.

הביצה שהתחפשה: שוק הביצים בישראל הוא קרטל שיש לפרקו

עלתה לאחרונה הצעה, ביוזמת אגודת יצרני הילקוטים, שאחד השרים בממשלה יוסמך לקבוע מכסה שנתית לייצור ילקוטים עבור כלל תלמידי ישראל. ניתן הרי לחזות די בקלות לכמה ילקוטים זקוקים ילדי ישראל בכל שנה. בהתאם למכסה השנתית שיקבע השר, אגודת יצרני הילקוטים תקבע מכסות אישיות לכל יצרן החבר באגודה. במקביל, על מנת להבטיח שלא תהיה תחרות מצד יצרני ילקוטים מאינדונזיה או ממצרים, שתפגע בפרנסת היצרנים המקומיים, ייאסר יבוא של ילקוטים.

ההצעה צפויה להבטיח את המשך שגשוג ענף ייצור הילקוטים בישראל, והכנסה מכובדת ליצרני הילקוטים ולבניהם ובנותיהם, שיוכלו לרשת את המכסה שהוענקה להורים.

מצד שני, ההצעה צפויה לייצר קרטל, שיבטיח כמות מוגבלת ומחירים גבוהים, במיוחד לקראת סיום החופש הגדול ולקראת החזרה ללימודים — אז הביקוש לילקוטים גבוה במיוחד. העדר התחרות גם ימנע יתרונות שיכולים להיות למפעלי ייצור ילקוטים גדולים, ממוכנים ומשודרגים, תוך פגיעה ברווחיות של היצרנים היעילים יותר, וחלק מהילקוטים יתאפיינו בנחשלות טכנולוגית ואיכות נמוכה. איכות נמוכה זו צפויה להקטין את הביקוש לילקוטים – חלק מהתלמידים יסתפקו בתחליפים שונים, כגון שקיות פלסטיק, שאינם כפופים למשטר המכסות המוצע.

העול הכבד שיוטל על הצרכנים אינו צפוי להתחלק בצורה שוויונית, אלא ייפול בעיקר על כתפי השכבות החלשות והמשפחות מרובות הילדים. חלק מהתלמידים ייאלצו לוותר כליל על ילקוטים, ויגיעו לבית הספר עם פחות ספרים ומחברות מהרצוי.

לחלופין, יידרש מנגנון של פיקוח מחירים, על מנת לשמור על מחיריהם הסבירים של הילקוטים, ולאזן את תמריץ הקרטל להשתוללות. פקידים רבים יעסקו בקביעת המחיר המפוקח לכל סוג של ילקוט, ועדות בכנסת יקדישו ישיבות רבות לדיונים בנושא זה. אגודת יצרני הילקוטים תשכור חברות יחסי ציבור, כדי לוודא קשר שוטף ואוזן קשבת אצל מקבלי ההחלטות.

האגודה אף תעודד יצרני ילקוטים ובני משפחותיהם להצטרף כחברים למפלגות הפוליטיות הגדולות, ולהצביע כגוש אחד עבור מועמדים לכנסת, שיתחייבו לתמוך בשימור משטר המכסות, לתפארת ענף ייצור הילקוטים.

כל האמור לעיל פיקטיבי ואינו קשור למציאות. כדי להפוך את הסיפור למדויק יש להחליף את המילה “ילקוטים” ל”ביצים” ואת “יצרני ילקוטים” ל”לולנים”. כמו כן, אין כרגע יוזמה ליצירת קרטל, אלא מאבק פוליטי קשה לביטול הקרטל הקיים, בהובלת שרי האוצר והחקלאות — מאבק הנתקל בהתנגדות עיקשת של הלובי החקלאי.

הסיפור על הילקוטים הוא דמיוני, אך ענף הביצים פועל כבר שנים רבות באופן שדואג לרווחת מעטים ומקושרים, תוך פגיעה קשה מאוד ברווחת כלל הציבור בישראל. הגיע הזמן לחסל את ההסדר המגונה הזה.

פורסם לראשונה ב-TheMarker.

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות