Search
Close this search box.

הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה

לדוח המלא: הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה   מאמר-עמדה זה עוסק בניתוח הגידול בביקוש לרכישת דירות מגורים בשנים האחרונות, תוך בחינת ההשפעות של העיוותים במיסוי, של הריבית ושל שוק העבודה. המאמר מסביר כי התגברות הביקוש בשוק הנדל“ן למגורים בשנים האחרונות השפיעה במידה רבה על העלייה החדה במחירי הדירות, במיוחד על רקע המחסור והקשיחות בצד ההיצע. כמו-כן, המאמר מפרט את הטבת המס הקיימת כיום לרכישת דירות מגורים לשימוש עצמי, וסוקר את ההשפעות השליליות של הטבה זו, הגורמת לביקוש-יתר לרכישת דירות ולעליית מחירי הדירות, אשר מסכנת את היציבות המקרו-כלכלית ומחריפה את הפערים החברתיים. המאמר מסביר מדוע הצעדים המוצעים כעת (”מע“מ אפס“ על דירות חדשות לאוכלוסייה מוטבת, ובמידה רבה גם מכרזי ”מחיר-מטרה“) מנוגדים לכיוון הרצוי במדיניות המסים, אינם צפויים לתרום לירידה במחירי הדירות, ויצריכו מנגנוני פיקוח מסורבלים ויקרים (אשר למרות סרבולם ועלותם לא יוכלו למנוע העברת חלק ניכר מההטבה לכיסיהם של הקבלנים ויזמי הנדל“ן) זאת, מעבר לנזקים הרבים הכרוכים בהרחבת הטבות המס בכלל והטבות המע״מ בפרט – הרחבה שתגרום לפגיעה הולכת וגוברת בכלל הציבור ואשר, אם תאושר על-ידי הכנסת, יהיה בלתי-אפשרי כמעט לבטלה בעתיד. לסיכום, המאמר מצביע על הכיוונים הרצויים של מדיניות המסים בתחום הנדל“ן למגורים, שיובילו להקטנת העיוותים במערכת המס, לצמצום הפערים החברתיים ולהחלשת לחצי הביקוש בשוק הנדל“ן. בסעיף הפותח, לפני הצגת הניתוח המפורט, המאמר מתייחס בקצרה לנושאי כלכלה פוליטית, מציע הסברים אפשריים לצעדי המדיניות המועלים כעת, ודן בתפקיד המוטל על הכלכלנים בהקשר זה.

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות