Search
Close this search box.

הגבלות יצוא מטורקיה – עד כמה זה משמעותי?

בשבוע שעבר טורקיה הכריזה על הגבלת ייצוא של 54 מוצרים לישראל. רשימת המוצרים כוללת חומרי גלם, בעיקר מתחום הבנייה, אך גם מכונות שונות, כימיקלים, דבקים ועוד. מבדיקה שערכנו עולה כי מוצרים אלה מהווים כ־30% מהיצוא הטורקי לישראל אך הוא עצמו נמוך יחסית ועומד על כ־4.5 מיליארד דולר בשנה שהם כ־5% מהיבוא לישראל. יחד עם זאת, חלק מהמוצרים שברשימה, שישראל מייבאת בכמות גדולה יחסית, היא מייבאת בשיעור גבוה מטורקיה. מדובר בעיקר על פרופילים ומוטות מפלדה (45%), פרופילים מוטות וחוטים מנחושת (58%) וכבלים חשמליים (27%). מוצרים אלה מיועדים בעיקר לענף הבנייה ועלולה להיות להם השפעה אינפלציונית על מחירי הדירות והתשתיות.

כדי להגדיל את היבוא ולהוריד את התלות במדינה כזו או אחרת, על ישראל לפעול להורדת חסמים מיותרים ביבוא ולאימוץ אסדרה חכמה. כיום על כ־70% מערך היבוא הנכנס לישראל יש הגבלה חוקית כלשהי. בסדרת מחקרים מקיפה שערכנו לאחרונה אנו מפרטים את חסמי האסדרה ביבוא הקיימים כיום, מתארים מדוע רפורמות עבר נכשלו ומציעים המלצות לאופן אימוץ האסדרה המקובלת בעולם המפותח.

כתב: רן פיטוסי, חוקר במדור הרגולציה בפורום קהלת.

להרחבה קראו את נייר המדיניות העוסק בחסמי האסדרה על יבוא לישראל, חלק ג'

I removed from here a Loop Grid called  Type Posts and Template called Elementor  Loop Writer – small template.

Advanced query options: dynamic related posts

רן פיטוסי

תוכן נוסף

More

תפריט נגישות