Search
Close this search box.

עתירה נגד הנחיית היועמ”ש לא לקיים סעיף בהסכם הקואליציוני הנוגע למימון החטיבה להתיישבות

לאחר הרכבת הממשלה, הודיעה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למזכיר הממשלה כי לא ניתן יהיה לקיים את ההסכם הקואליציוני שקבע את המשך מימון החטיבה להתיישבות והקמת ועדת מנכ”לים שתדון באופן פעולתה, משום שהוא סותר את חוות הדעת. פורום קהלת עתר לבג”ץ נגד הנחייה זו של היועץ המשפטי, בטענה שניתנה, בדומה להנחיות שבחוות הדעת הראשונה של היועמ”ש, בחוסר סמכות. בג”ץ דחה את העתירה תוך שהוא מחדד את גבולות כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.  

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות