Search
Close this search box.

החקיקה הרטרואקטיבית מדגישה שהמצב החוקי מאפשר לרה”מ תחת כתב אישום לכהן

האם החוק הקיים מאפשר לראש ממשלה לכהן תחת כתבי אישום? האם יש הבדל בין מצב זה לבין הטלת המנדט להרכבת הממשלה על ח”כ שנגדו הוגש כתב אישום? האם חקיקה רטרואקטיבית היא לגיטימית מבחינה משפטית ו/או ערכית? האם יש בעיה בחקיקה שנועדה לחסום אדם מסוים בלבד?
עו”ד אהרן גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, דיבר בתכנית סטטוס חוק, ערוץ כנסת, 11 במרס 2020. בדיון השתתף גם פרופ’ מנחם הפונונג מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית. מנחה: יניר קוזין.

Author

עו”ד אהרן גרבר
עו”ד אהרן גרבר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות