Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה שהוגשה נגד אירוע זמר לקהל חרדי של גברים בלבד בתמיכת עיריית חיפה


פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה עקרונית בנוגע לשמירה על הזכות לחירות, חופש הדת וגבולות ההתפרסות של הזכות לשוויון. הפורום טען כי קבלה אפריורית של הכלל ‘נפרד אינו שווה’ שגויה משפטית וסותרת את הדין הקיים, במיוחד במצב הנוגע להפרדה מטעמי דת. בנוסף הפורום הצביע על כך שלא כל הפרדה בין נשים לגברים הינה הפליה אסורה לפי החוק. הפורום לא הביע עמדה לגבי אירוע לגברים בלבד. תוצאה: בית המשפט קיבל את העתירה לאור הנסיבות של המקרה הנקודתי.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות