Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד החלטת הממשלה שעניינה מינוי משנים למנכ”לים כמשרות אמון 


פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להוסיף רקע מחקרי לעובדות הדיון, ולהצביע כי החלטת הממשלה תואמת את המקובל בעולם בעניין מינוי משנים למנכ”ל ומשרות אמון. עמדת קהלת מתמודדת עם ההטענות שהועלו נגד ההחלטה ונפוצות בשיח המשפטי בישראל. פורום קהלת ביקש להציג בבית המשפט קו מחשבה משפטי ומעשי סדור בעניין מינויי-בכירים ומשילות במערכת הציבורית. תוצאה: העתירה נדחתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות