Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה שהוגשה בעניין זכות השביתה של ועד עובדי חברת החשמל

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה בעניין הדין הנוהג בישראל בעניין שביתות, את החובות והנגזרות הנובעות מהדין הנוהג (כגון חובת ההיוועצות  והמשא ומתן), כל זאת לאור החריגה וטשטוש הגבולות שנעשית בפסיקות בתי הדין לעבודה. הפורום ביקש להבהיר ולחדד את הדיון על “הלכת בזק”; ההבחנה בין שביתה כלכלית ופוליטית, והמשמעויות הנגזרות מההבחנה.

תוצאה: העתירה נמחקה בפסק דין לאור הסכמת הצדדים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות