Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה השנייה נגד חוק המסתנניםפורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט עמדה בעניין: ביקורת שיפוטית על חקיקה; אופן הפעלת ביקורת שיפוטית על תכלית החוק; מעמדו של המשפט הבין לאומי בביקורת חקיקה ובפרשנות חוקי יסוד ומעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי כשיקול חוקתי. תוצאה: בית המשפט קיבל את העתירה וקבע על בטלות תיקון מס’ 4.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות