Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת כידיד בית משפט לעתירה נגד הפרטת מבחני הנהיגה


פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט עמדה המגינה על האפשרות הקיימת לממשלה לאצול מסמכויותיה, ובכלל זה הפרטת פעולות שלטוניות. תוצאה: העתירה נדחתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות