Search
Close this search box.

הצטרפות פורום קהלת לעתירה נגד חוקיותו של תיקון חוק המעמד בעניין החטיבה להתיישבותפורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג בפני בית המשפט עמדה המגינה על האפשרות הקיימת לממשלה לאצול מסמכויותיה ובכלל זה דיון בטענה על מגבלות לאצילת “סמכויות ליבה” ותורת האצילה בישראל. תוצאה: העתירה נדחתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות