Search
Close this search box.

השימוש של חמאס במגנים אנושיים ותגובת ישראל – היבטים משפטיים

השורה התחתונה:

השימוש שעושה חמאס במגנים אנושיים, לרבות השימוש בבתי חולים ובמתקנים אזרחיים לאחסון נשק, שיגור תקיפות וביצוע משימות, אסור על פי החוק הבינלאומי ומהווה פשע מלחמה. כאשר מתקנים אזרחיים משמשים למטרות צבאיות, הם נחשבים מטרות צבאיות לגיטימיות.  

לישראל מותר לתקוף מטרות מסוג זה בהתאם לעיקרון המידתיות. על ישראל לתת אזהרה מראש, בכפוף לצרכים צבאיים, כפי שהיא עושה כעת. על המפקדים הצבאיים לקבל החלטות קשות תחת הערפל של תנאי מלחמה. חובה על כל מדינה לעשות מאמצים למזער פגיעה באזרחים, אולם למרבה הצער ,פגיעה כזו היא בלתי נמנעת בתנאיה הטראגיים של מלחמה.

לנייר המלא

Author

עו”ד אברהם שלו
עו”ד אברהם שלו

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות