Search
Close this search box.

השפעת עסקת עובדים פלשתינים על מצב הכלכלה

החל ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת 7 באוקטובר הורשו פועלים פלשתינים משטחי יהודה ושומרון לעבוד בישראל, בעיקר בענף הבנייה. מספרם השתנה לעיתים קרובות – עלה בזמני רגיעה ביטחונית וירד (לעיתים דרמטית) בזמני עימותים או מתח ביטחוני. ברבעון השלישי של 2023, רגע לפני המלחמה, מספר העובדים בעלי היתר עבודה הגיע לשיא של 127 אלף.

גם ברבעון השלישי של שנת 2000, רגע לפני מתקפת הטרור הפלשתינית שהחלה ב־30 בספטמבר, נרשמו שיאים במספר ההיתרים. לצד הפועלים שנכנסו בהיתר עבדו באתרי הבנייה בישראל גם פלשתינים רבים ללא היתר (שוהים בלתי חוקיים), שבמקרים רבים נשארו לישון בישראל ועסקו גם בעיסוקים אחרים ולא רק בבנייה. בעשור האחרון שיעורם של העובדים ללא היתר מתוך סך העובדים הפלשתינים משטחי יו”ש שעבדו בישראל נאמד ב־43%-22%, וגם שיעור זה היה תנודתי מאוד.

התנודתיות הרבה במספר העובדים הפלשתינים, והתלות של הפעילות הסדירה של ענף הבנייה בישראל בהגעתם של עובדים אלה, מהוות שילוב מזיק ביותר. היזמים והקבלנים בענף הבנייה התרגלו לפריבילגיה ייחודית של קבלת כוח עבודה זול בזמני רגיעה. כשהמצב הביטחוני מתערער ויש סגר ביטחוני היזמים והקבלנים מסבירים שהענף שלהם חטף מכת מוות ושאתרי הבנייה עומדים שוממים.

לתפיסתם, החובה של מציאת פתרון מוטלת על הממשלה, כלומר על הציבור. גם עם הסיוע הממשלתי, זמן בניית הדירות מתארך והיצע הדירות עלול להיפגע, תוך עלייה במחירי הדיור. בין לבין, היזמים והקבלנים נמנעים מהשקעות הון מאסיביות ומאימוץ טכנולוגיות חדשות המאפשרות שיטות בנייה שהן לא עתירות עבודה, כפי שקיימות בהרבה מדינות מתקדמות. גם כעת היזמים והקבלנים נמנעים מכך, מתוך הערכה שבקרוב הממשלה תשתכנע לאפשר כניסה מאסיבית מחודשת של פועלים.

תחליפים נוספים לעבודה פלשתינית בענף הבנייה כוללים: עבודה של ישראלים (בעיקר גברים ערבים צעירים בעלי השכלה נמוכה, שבמקרים רבים האלטרנטיבה הניצבת בפניהם היא חוסר תעסוקה או הצטרפות לכנופיות פשע); כניסה של חברות בנייה זרות שיקימו פרויקטים משמעותיים (רק בתנאי שבמסגרת המכרזים, באופן שיעמוד במבחנים משפטיים מקובלים בארץ, החברות יתחייבו לדאוג בעצמן להבאת פועלים ולהעסקתם ולהבטחת יציאתם מהארץ בסיום העבודות כתנאי לקבלת תשלום); והבאת עובדים זרים בהסכמים בילטרליים עם מדינות שונות.

מנקודת מבטם של היזמים והקבלנים, כל החלופות האלו פחות אטרקטיביות מהמצב כיום, אך מבחינת כלל המשק מדובר בשיפור כלכלי משמעותי, בעיקר בשל מניעת הנזקים מהתנודתיות הגדולה והבלתי נמנעת במספר העובדים הפלשתינים.

בנוסף לכך, הירידות החדות המלוות לעיתים קרובות את התנודתיות של מספר העובדים הפלשתינים בישראל עשויות לגרום לאבטלה גבוהה בשטחי יהודה ושומרון. אבטלה זו עלולה להוביל להגברת התמריצים של פניית גברים פלשתינים לדרכי טרור.

כדי למנוע את נזקי התנודתיות וכדי לייצר את התנאים והתמריצים לקידום התחליפים הרצויים מבחינת כלל המשק והחברה בישראל, הפתרון המתבקש מבחינת הממשלה פשוט למדי: להחליט על כך שהמספר של הפלשתינים העובדים בישראל יישאר תמיד כזה שלא תהיה בו תנודתיות: אפס.

פורסם לראשונה בישראל היום

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות