Search
Close this search box.

חבר קונגרס כותב נגד האפליה לרעה של ישראל מצד האיחוד האירופי

פטיש בית משפט
בעקבות פרסומו של דוח קהלת על הנחיות האיחוד האירופי בדבר מתן מענקים לישראל, חבר בית הנבחרים האמריקאי, דאג למבורן, פרסם מאמר בג’רוזלם פוסט ובו הוא שואל האם יש מדינה אחרת אליה אליה האיחוד האירופי מתייחס באותו אופן? הוא מוסיף ומקשה, כיצד מסבירים באיחוד את הסיוע הכלכלי לצפון קפריסין הכבושה? על האיחוד לפעול לפיתוח כלכלי ביהודה ושומרון , מסכם למבורן, במקום לעסוק בצעדי ענישה חד-צדדים.  
חבר הקונגרס למבורן כתב כך בג’רוזלם פוסט: “החרם שחוקיותו, נאמנותו להיסטוריה ומוסריותו בספק רב, יהיה לא יעיל במקרה הטוב ומזיק במקרה הרע. התוצאה היחידה שלו תהיה לגרום לרשות הפלסטינית להירתע מכניסה למשא ומתן על הסדר קבע. אם הפלסטינים יוכלו לקבל את מבוקשם מגופים בינלאומיים, למה להם לטרוח ולהתדיין עם הישראלים? ההחלטה החד-צדדית והשנויה במחלוקת להתמקד רק בהתנחלויות מדיפה ריח של הטיה וצפויה לשמש אך ורק להקשחת עמדות הצדדים”.   למבורן הוסיף והקשה מדוע האיחוד האירופי לא התנה אף פעם סיוע כלכלי לפלסטינים בהפסקת ההסתה האנטי-ישראלית והאנטישמית בתקשורת הפלסטינית שאת תוצאותיה החמורות גילינו שוב בשבועות האחרונים.   “כמה אנשים באירופה ובכלל ברחבי העולם יודעים שאותו “קו ירוק” מפורסם אינו גבול חוקי אלא קו שביתת נשק ששורטט לאחר מלחמת העצמאות שבה ישראל נלחמה בחמישה צבאות פלישה ערבים? לישראל יש טענות חוקיות, מוסריות וביטחוניות על השטח הזה”.   “ראשי שדולת ידידי ישראל בקונגרס בראשותי כתבו לשרת החוץ של האיחוד האירופי, קתרין אשטון בקריאה להקפיא את ההנחיות המזיקות. במקביל קבוצה של עשרים וארבעה חברי פרלמנט מהעולם, בכלל זה מהפרלמנט האירופי, חתמו לאחרונה על עצומה דומה”.   למאמר המלא בג’רוזלם פוסט

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות