Search
Close this search box.

חופש מידע על מגבלות בתקופת בחירות

לפני כמעט שנתיים, כשהוכרזו בחירות בפעם השנייה והבנו שתקופת בחירות יכולה להיות תהליך מתמשך, רצינו ללמוד מה לפי היועץ המשפטי לממשלה אסור ומה מותר לממשלה בתקופת בחירות. בקשנו שמשרדי הממשלה יעבירו לנו את חוות הדעת שקבעו אילו פעולות אסורות או מותרות. היועמ”ש בהתחלה סירב, אחר כך התרצה אך רק באמצעות “מתווה” שלמעשה לא חושף את חוות הדעת אלא רק נותן מידע סטטיסטי כללי. הפורום עתר לבית המשפט המחוזי בירושלים ובדיון שהתקיים השופטת השיתה על המדינה הוצאות בסך 10,000 ש”ח. פרטי העתירה, הדיון ופסק הדין לפניכם:

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות