Search
Close this search box.

חינוך חינם לגיל הרך? לא ממש חינוך – וממש לא חינם

משפחה חד-הורית אילוסטרציה. amolnaik

בעקבות מראות הזוועה של התעללות בפעוטות בראש העין, הושמעו בין היתר, דרישות לחינוך חובה וחינם החל מגיל אפס. לתמיכה ציבורית במסגרות לגיל הרך עשויות להיות כמה מטרות מרכזיות: 1. התמודדות עם אתגרים דמוגרפיים, ובפרט עידוד ילודה. 2. התמודדות עם אתגרי תעסוקה, ובפרט העלאת שיעור הנשים המשתתפות בשוק העבודה. 3. פוטנציאל להגדלת כישוריהם של הילדים ויכולת ההשתכרות שלהם בעתיד. פריון הילודה במדינות האיחוד האירופי וה-OECD הוא 1.7-1.6 לאישה, נמוך באופן ניכר מהשיעור הנדרש לשימור גודל האוכלוסייה. במדינות רבות מציינים במפורש את מדיניות הסבסוד לטיפול בפעוטות ככלי מדיניות מרכזי להגברת הילודה. לעומת זאת,…

המאמר בגרסה מקוצרת פורסם לראשונה בדה מרקר

Author

ד”ר מיכאל שראל
ד”ר מיכאל שראל

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות