Search
Close this search box.

טיוב האסדרה בישראל

רוב המדינות החברות ב- OECD מכירות בכך שהמאבק באסדרה גרועה דורש יוזמה מערכתית וכלל – משקית לשינוי התרבות המנהלית של גופים מאסדרים. מאבק זה דורש משטר מוסדי הולם ובעיקר גיבוי פוליטי מתמיד ונחוש מצד נבחרי הציבור.   לנייר המלא: טיוב האסדרה בישראל

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות