Search
Close this search box.

יו”ר הכנסת משתמש בסמכויות המוקנות לו בחוק

ד”ר אביעד בקשי, ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, התראיין אצל אראל סג”ל וענת דוידוב ברדיו 103 וקרא להבחין בין השאלה הפוליטית/ערכית הנוגעת לכהונת ראש ממשלה או ח”כ שנגדו כתבי אישום ובין השאלה המשפטית שהתשובה עליה ברורה ופשוטה.

Author

ד”ר אביעד בקשי
ד”ר אביעד בקשי

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות