Search
Close this search box.

כנס איתם תש”פ

הכנס השנתי של פורום קהלת לזכרו של הרב איתם הנקין הי”ד שהיה חבר בתכנית הדוקטורנטים

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות