Search
Close this search box.

כרסום חמור בריבונות המדינה והכנסת

פטיש בית משפט
באופן חסר-תקדים, ביקשה נציבות הפליטים של האו”ם (UNHCR) להצטרף לדיון בעתירה נגד חוק המסתננים כ’ידיד בית-משפט’ ולטעון נגד החוק. הבקשה היכתה בהלם את המדינה. באופן שגרתי מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין משרד הפנים ל-UNHCR, ומשרד הפנים מתייחס בכובד ראש לחוות הדעת שלו כשהוא בוחן בקשות למעמד ‘פליט’; גם משרד החוץ רגיל להתנהל עמם במערכת יחסים טובה ומכבדת. בשלב הראשון ביקשה המדינה ההמומה מבית-משפט לאפשר לה לחשוב ולגבש את עמדתה ביחס לבקשה. כאן נכנס לתמונה ‘פורום קהלת’, מכון ירושלמי למחקר ועיצוב מדיניות ברוח לאומית-ליברלית (שלכותב שורות אלו היכרות עם כמה ממשפטניו). במכון נחרדו מן הכרסום החמור בריבונות המדינה והכנסת, וביקשו לצרף גם אותם כ’ידיד בית המשפט’. בכתב הטענות שלו הציג הפורום טענות הנוגעות לגבולות הביקורת השיפוטית, למעמדו של המשפט הבינלאומי ביחס לחקיקה, ולאבסורד שבטענה כי למסתננים שגנבו את הגבול יש ‘חירות תנועה’ בתוך ישראל. הפורום גם ביקש מבית-המשפט לשקול היטב את התועלת שהחוק מקדם, מבחינת השמירה על זהות ישראל כמדינה יהודית מבחינה דמוגרפית, כשיקול חוקתי מרכזי. למאמר המלא באתר “מידה” קראו גם: בעניין גביית היטל העבודה למסתננים

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות