Search
Close this search box.

להרתיע זייפנים, לא בוחרים

החלטתו של יו”ר ועדת הבחירות, השופט מלצר, לאסור על חברי ועדות הקלפי ועל משקיפים מטעם המפלגות לתעד בצילום או באודיו את הנעשה במתחם הקלפי, מונעת למעשה מהמשקיפים למלא את תפקידם: שמירה על טוהר הבחירות. בכך פוגע השופט מלצר באמון הציבור בוועדה שבראשה הוא עומד. ההחלטה מגיעה רגע לפני “הסיבוב השני” של הבחירות, שלפי כל התחזיות צפוי להיות צמוד מן הראשון, ורגע אחרי שמסתמן כי תוצאותיו הסופיות של הסיבוב הקודם, כפי שדווחו על ידי הוועדה עצמה, התבססו על ערב רב של אי־סדרים וזיופים. 

תפקידה של ועדת הבחירות המרכזית הוא בראש ובראשונה להבטיח תוצאות אמת מדויקות ואמינות. לצד זאת, מוטלת עליה גם החובה להבטיח את אמון הציבור בתקינות ההליך הדמוקרטי. לנוכח הגילויים האחרונים, וכן חוסר נכונותו של יו”ר הוועדה לספק מענה הולם לחששות במערכת הבחירות הבאה עלינו לטובה, אין מנוס מלקבוע כי בשני הסעיפים כשלה הוועדה בתפקידה.

קשה להפריז במשמעותו של אובדן אמון הציבור בתוצאות הבחירות הרשמיות, שהרי מערכת השלטון הדמוקרטית יונקת מן הלגיטימציה שבהכרעת הבוחר. אף שלא מצאה הוועדה כל דרך להתגבר על הזיופים שפשו בשלל קלפיות, מצא לנכון העומד בראשה להתפלפל בטענות בלתי מבוססות על הרתעת בוחרים. בעידן שבו כל קנייה בסופר וביקור בכספומט מצולמים משלל זוויות, קבע מלצר שטוהר הבחירות אינו סיבה מספקת לאפשר צילום מרתיע. 

מתנגדי המצלמות טוענים שההתמקדות בקלפיות ביישובים הערביים מרתיעה את המצביעים הכשרים ממגזר זה. אזרחי ישראל כולם הם בוחרים פוטנציאליים ויודעים לענות לעצמם על השאלה, אם צילום במתחם הקלפי היה מונע את הצבעתם. תשובתם של מרבית אזרחי ישראל היא שלילית – זה לא משהו שדורש תשובה של עורך דין. כל אזרח יודע מה תשובתו לשאלה.

ההחלטה קובעת, בעקבות עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי נדרשת חקיקה ראשית של הכנסת כדי להתיר צילום בקלפי, ושחברי ועדת הקלפי לא יכולים לצלם מבלי שחוק מפורש יורה על כך. הטיעונים הללו היו אולי משכנעים יותר לו לא היו נאמרים מפי היועמ”ש ויו”ר ועדת הבחירות – גורמים שכלל לא הוסמכו לקיים את הדיון בשאלה, ואשר חוזרים ומרחיבים את סמכויותיהם מבלי להתבסס על לשון החוק. פעם אחר פעם מתברר שהגורמים המשפטיים מתנהלים בצורה בררנית. דין אחד למפלגות שמנסות לעצור זיופים ודין אחר ליועמ”ש ולמשפטנים, שרשאים כנראה לפעול ללא מגבלות וללא חקיקה מסמיכה.

שיטת הבחירות בישראל מעניקה לכל מפלגה סמכות למנות משקיפים ולשלוח אותם לקלפיות שונות להבטחת טוהר הבחירות. לאחר הדו”חות שהגיש בנושא מבקר מדינה, ומשזוהו קלפיות בעלות שיעורי הצבעה מעוררי חשד, היה על הוועדה ועל העומד בראשה לפעול למיגור הזיופים. שופטים שכיהנו בוועדת הבחירות בעבר המליצו על צילום בקלפיות בעייתיות. אבל מלצר בחר לאסור זאת.

ההחלטה האחרונה של יו”ר ועדת הבחירות מאותתת לזייפנים שהכל כשורה – עולם כמנהגו נוהג. הם ימשיכו בשלהם, יפגמו בהליך הדמוקרטי והמשפטנים ימנעו טיפול בבעיה. שוב מתברר שנבחרי הציבור יצטרכו להגן על הדמוקרטיה. המשפטנים לא יעשו את זה בשבילם ובשבילנו. 

הטור פורסם לראשונה בישראל היום

Author

עו”ד אהרן גרבר
עו”ד אהרן גרבר

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות