Search
Close this search box.

למפגינים “בעד הדמוקרטיה” כדאי לשמור על היכולת לקיים שיח ענייני

גם לאחר התמונות והאלימות במשרדי פורום קהלת בירושלים, חשוב להבחין בין מי שעשו דברים על גבול הפלילי, אולי ממש פלילי, לבין מי שמפגינים כחוק ובדרכי שלום נגד הרפורמה. אין דבר יותר מעודד במדינה דמוקרטית מאנשים שמתאספים יחד כדי לקדם דברים שחשובים להם באמת. מצד שני, זה מאוד חמור שהמעשים נגד קהלת בוצעו כשחלק מאנשי הצוות שלנו היו במשרדים: אב הבית, אדם מבוגר מאוד, וחוקרת, בשעת בוקר מוקדמת, נבהלה כאשר המפגינים קראו לה לצאת מבעד הדלת הנעולה. זה לא ראוי, אנחנו לא נבחרי ציבור. לא מפגינים נגד אנשים פרטיים במרחב הפרטי שלהם.

יצאתי מיוזמתי אל האנשים שהפגינו כחוק בחוץ. דיברתי איתם. מי שרצה להקשיב אומנם הקשיב, אך לצידם היו אנשים שפצחו בקריאות קשות. על אנשים כאלה אפשר בעיקר לרחם: מי שיש לו טענות ענייניות – משתמש בהן. אם לצעוק סיסמאות הכלי הכי טוב שיש להם נגד פורום קהלת – או שהם לא מסוגלים להכיר את החומר או שהם לא רוצים ללמוד אותו, וזה חבל.

משטרת מחוז ירושלים פעלה בצורה מהירה ומקצועית, וידעה להבדיל בין מי שמפגינים כדין לבין מי שבחרו לעשות דין לעצמם. אחר כך, אותם מפגינים עוד מתלוננים ומציגים הצדקות למעשיהם, מנופפים במעין קלף חסינות כנגד אכיפת החוק שלא ראוי שיהיה כמוהו.

המפגינים שבו והטיחו בנו האשמות חסרות שחר, כאילו אנו “מקדמים הדרת נשים” או “חזון של דיקטטורה משיחית” ועוד. אין אדם אחד שמכיר אותי או את פורום קהלת וחושב שאלו דברים שאנחנו מקדמים, על דגלנו חרוטה חירות הפרט, לא הדרה ולא דיקטטורה.

אני אומר למפגינים: אתם לא רוצים לחיות במדינה בה המדיניות נקבעת ברחוב, באמצעות שקי חול וחוטי תיל. מי שמפגינים באמצעות חסימת כבישים ומרי אזרחי, תוך מעבר על החוק, כדי “לקדם את הדמוקרטיה” – בסוף פוגעים במטרה שלהם עצמם ובמדינה כולה. דמוקרטיה זה אומר שכנסת נבחרת באופן חופשי, והיא חופשייה למשול כדין. אם אתם חושבים שחקיקה של חוקי יסוד ברוב גדול של חברי הכנסת זה משהו שאיננו חוקי, אם אתם בעצמכם נוקטים בצעדים שהם מחוץ לגבולות החוק – אל תצפו שהחוק יגן עליכם.

אנחנו בפורום קהלת מקדמים ניסיון להגיע להסכמות מהרגע הראשון. אנחנו מאמינים שמדיניות שעוברת בהסכמה היא פשוט יציבה יותר. גם אם יש לקואליציה את הרוב לאשר כל דבר שהיא רוצה להעביר, מסיבות טקטיות-מעשיות עדיף להגיע להסכמות רחבות, או לפחות הסכמה מסוימת, גם עם המתנגדים. מצד שני, אנחנו לא מפחדים מההפגנות בשום אופן. אנחנו פתוחים לכל שיח ולא חושבים שכל החוכמה והתבונה נמצאת אצלנו, אך הפחדות לא ינצחו אותנו.

פורסם לראשונה ב N12

Author

עו”ד מאיר רובין (נריה)
עו”ד מאיר רובין (נריה)

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות