Search
Close this search box.

מושב שלישי: חוק יסוד הלאום והזכות לשוויון

פרופ’ גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, לשעבר יו”ר הנהלת האגודה לזכויות האזרח: המשנה ליועמ”ש עו”ד רז נזרי: ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, ד”ר אביעד בקשי:

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות