Search
Close this search box.

מזכר סמכויות הממשלה ביחס למשטרה – סקירה משווה

שאלת היחסים בין ממשלה ומשטרה איננה חדשה. במדינת ישראל עסקו בה לא מעט בעשורים האחרונים, ובאופן עקבי הובהר כי המצב הרצוי הוא שהשר הממונה על המשטרה יקבע מדיניות וסדרי עדיפויות למשטרה וינהל בקרה על פעילותה, לצד שמירת עצמאותה בביצוע חקירות. ועדות שנדרשו לנושא גם המליצו לחזק ולהבהיר את סמכותו.

לקריאת המסמך המלא:

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות