Search
Close this search box.

מחקר: הייעוץ המשפטי והממשלה – ניתוח והמלצות

פטיש בית משפט
למחקר המלא: הייעוץ המשפטי והממשלה: ניתוח והמלצות  תמצית המחקר ההשוואתי: טבלת סיכום דוח היועמש(1) הייעוץ המשפטי והמממשלה: ניתוח והמלצות

Author

ד”ר אביעד בקשי
ד”ר אביעד בקשי

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות