Search
Close this search box.

מכתב לשרי הממשלה בעניין הגדלות הפנסיה בצה”ל

מכתב שנשלח מטעם פורום קהלת לשרי הממשלה מסביר מדוע אין לאפשר את קבלת ההחלטה להכשיר בדיעבד ולקבע לעתיד מתן קצבאות מוגדלות. החלטה זו איננה צפויה לתמוך בחיזוק צה”ל או לשפר את כוח האדם שבו.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות