Search
Close this search box.

נייר מדיניות חדש: לצאת מהסגר בחוכמה

תמצית

הצעדים הכלכליים שנקטה הממשלה במהלך הסגר הראשון ובסיומו יצרו תמריצים שפגעו בהתאוששות המשק. בשוק העבודה, הרחבת הזכאות לדמי אבטלה והאפשרות להוציא לחל”ת גרמו לאחוזי האבטלה לנסוק, והתנאים לקבלת מענקי סיוע לעסקים יצרו תמריצים להפחית את הפעילות הכלכלית שלהם. במאמר נמתחת ביקורת גם על מודל החל”ת הגמיש (המודל הגרמני) ומוצגים יתרונותיו וחסרונותיו לעומת המודל הישראלי. לבסוף מוצע סל פתרונות חלופי, הכולל בין היתר הפחתת עלויות העסקה לצמצום באבטלה, ופיצוי לעסקים על פי מאפייני הענף אליו משתייך העסק, במקום על פי מידת הנזק שנגרם לו באופן ספציפי.

Author

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות