Search
Close this search box.

עמדת פורום קהלת לגבי החקיקה בתחום המשפטי

אם הנסיבות אינן מאפשרות לקדם כעת רפורמה מועילה ובת-קיימא בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, מוטב להתמקד בתחומים אחרים.

הפתרונות העומדים על הפרק לגבי סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ועילת הסבירות הם מתונים ומתבקשים, וניתן לשער שבימים כתיקונם היו זוכים להסכמה רחבה.

אנו ממליצים על קידום פתרונות אלו בעת הזו כדי לאפשר לממשלה להתמקד ביתר אתגרי מדינת ישראל בתחומי הכלכלה, הביטחון וביטחון הפנים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות