Search
Close this search box.

עתירה לבית המשפט בבקשה לחופש המידע בחברת החשמל

מדובר במידע שמכוחו ביקשה רשות החשמל להכיר בחצי מגובה החריגה של חברת החשמל בפרויקט התקנת מסננים – סך של 669 מיליון ₪ שהוטל על הציבור.

למידע המבוקש חשיבות ציבורית וכלכלית רבה לשם פיקוח על ההוצאות של רשויות הממשלה והחברות הממשלתיות ובפרט לנוכח העובדה כי החריגה מגולמת ישירות על הציבור הרחב בתעריף החשמל.

תוצאה: תלוי ועומד

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות