Search
Close this search box.

עתירה מכוח חוק חופש המידע בעניין השלכות החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל


פורום קהלת הגיש את העתירה במסגרת המאבק בחוק הספרים מתוך עמדה עקרונית של שמירה ועידוד של השוק החופשי בישראל. תוצאה: העתירה התקבלה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות