Search
Close this search box.

עתירה שהוגשה בשם תנועת תחרות נגד משרד העבודה

עתירה שהוגשה בשם תנועת תחרות נגד משרד העבודה על מנת לקבל מידע על רישומי סכסוכי העבודה וההודעות על שביתה.
תוצאה: נמחקה לאחר שהועבר מידע.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות