Search
Close this search box.

עתירה נגד אי התקנת תקנות לפודיאטרים בהתאם לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות


פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך מטרה של עידוד העלייה והקלה על חסמי עלייה לא נחוצים מתוך מגמה של צמצום הפגיעה בחופש העיסוק למידה הראויה. תוצאה: הטענות התקבלו והותקנו התקנות.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות