Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד הרפורמה במשק החשמל


פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך מטרה לשמור על עצמאותו של רגולטור סטטוטורי מפני התערבות ממשלתית ופעולה תוך ניגוד עניינים. במקרה זה, מטרת ההתערבות הממשלתית היא תשלום דמי הסכמה לוועד עובדי חברת החשמל. תוצאה: העתירה נדחתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות