Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירה נגד מכלול הסמכויות שמפעילה מועצת הדבש


פורום קהלת הגיש את העתירה במטרה לקדם את עיקרון השוק החופשי בישראל ולהפסיק את פעולותיה של מועצת הדבש שנעשות בחוסר סמכות וגורמות לפגיעה חמורה בזכות הקניין ובחופש העיסוק.
תוצאה: הליך תלוי ועומד. בית המשפט הורה למדינה לעדכן על התקדמות החקיקה ולקבוע הסדרי ביניים להפעלת הסמכויות עד להשלמתה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות