Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירת חופש מידע בעניין רישוי ופיקוח על יבוא המזון

פורום קהלת הגיש עתירת חופש מידע בעניין רישוי ופיקוח על יבוא המזון. התוצאה: בעקבות הגשת העתירה המידע נמסר.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות