Search
Close this search box.

פורום קהלת הגיש עתירת חופש מידע בעניין קבלת נתונים מהמנהל האזרחי בעניין אכיפה וגבייה

פורום קהלת הגיש עתירת חופש מידע בעניין קבלת נתונים מהמנהל האזרחי לפי חוק, בדבר אמצעי הגבייה שהופעלו נגד חייבים פלסטיניים בשלוש השנים האחרונות. העותר ביקש כי המידע יפולח לפי סיווג החוב ולפי סיווג הסנקציה שננקטה כאמצעי גבייה.

בעקבות הגשת העתירה המידע נמסר.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות