Search
Close this search box.

עתירת חופש מידע בעניין איסור פעולות מחמת תקופת הבחירות


פורום קהלת ביקש את המידע כדי לבחון את המגבלות המוטלות על הממשלה והכנסת בתקופת בחירות ואת השלכותיהן על תפקודם של משרדי הממשלה. בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה כלל המשרדים לא העבירו את המידע, ולפיכך הוגשה עתירה.
היבט זה מקבל משנה חשיבות לאור התארכות תקופת ממשלת המעבר וההשפעה הרחבה של המגבלות על משרדי הממשלה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות