Search
Close this search box.

פורום קהלת: הישגים ואתגרים

שר המשפטים ויו”ר ההסתדרות התבטאו בנוגע להשפעתו הרבה, ראש הממשלה נואם בכנסים שלו ואפילו מזכיר המדינה האמריקאי שולח סרטון. חברי כנסת רבים נעזרים בו, שרים מתייעצים איתו. מיהו פורום קהלת? מכון מחקר ומעשה עצמאי, הפועל מירושלים משנת 2012 להבטחת עתידה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לחיזוק הדמוקרטיה הייצוגית, הרחבת חירויות הפרט והעמקת עקרונות השוק החופשי. פעילות זו נעשית באמצעות מחלקות שונות בפורום העוסקות בכלכלה, תכנון, רגולציה, חינוך, ליטיגציה, משפט חוקתי ובינלאומי ועוד.

הורדת יוקר המחייה והקלה על ניהול עסקים

פורום קהלת עוסק בגורמים ליוקר המחייה בישראל: מונופולים, קרטלים ובמיוחד רגולציה עודפת, מיושנת ולא יעילה המוגדרת בכלליות ביורוקרטיה. כדי לצמצם חסמים מיותרים, לדוגמה במקרים של עולים בעלי מקצועות רפואיים שמתקשים לקבל רישיונות עבודה או של אדריכלים צעירים שנתקלו בחסמים מצד הגילדה המקצועית, הפורום פעל באמצעות מחקר, דין ודברים מול הרגולטור ולפעמים בליטיגציה בבית המשפט. הכלכלה הישראלית מרובה רגולטורים, המטילים חובות ואיסורים על העוסקים בתחום, לפעמים ללא תיאום ביניהם. בשנים האחרונות חל שיפור משמעותי וגורמים שונים, ביניהם הממשלה, התעוררו לטפל במצב. מיזם “שולה המוקשים” מבית הפורום מאתר את החסמים הרגולטוריים באמצעות ביצוע סקר בקרב העוסקים בכל תחום ואיסוף התלונות לגבי חסמים מיותרים שמונעים מהעסק להתרחב, מרתיע יזמים חדשים או מייקרים את הפעילות. במקביל, נערך מיפוי וניתוח של החוקים והתקנות.

לכתבה המלאה במגזין מכוני מחקר של הארץ

הארץ, 1.10.2020

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות