Search
Close this search box.

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט לערעור על פסק-דין בו הוטלה אחריות על קבלן בטענה לאפליה

פורום קהלת הצטרף כידיד בית המשפט כדי להציג עמדה הנוגדת את עמדת היועמ”ש, ומתנגדת לקביעה שיפוטית של איסור הפליה גורף במשפט הפרטי (בניגוד לחוק איסור הפליה המגביל את האיסור למקרים מסוימים) מכוח חובות תום הלב שבדיני החוזים. הפורום הצביע על השלכות רחבות (הפיכת הלכת בית יוליס) אשר מעלות צורך לחדד ולמקד את הדיון.

תוצאה: בית המשפט דחה את הערעור.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות