Search
Close this search box.

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות אי הכרה בתארים של שתי עולות חדשות על ידי משרד הבריאות

העולות קיבלו רישיון עיסוק במקצוע בארצן.
פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך מטרה של עידוד עלייה והקלה על חסמי עלייה לא נחוצים, זאת יחד עם המגמה של צמצום פגיעה בחופש העיסוק.
הפורום טען שדחיית ההכרה בתארים נעשתה בחוסר סמכות תוך הפעלת שיקול דעת מינהלי לקוי. תוצאה: העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

שרה העצני כהן

תפריט נגישות