Search
Close this search box.

פורום קהלת יזם עתירה בעקבות סירוב מתן היתרים מוגבלים לרופאים עולים על ידי משרד הבריאות


פורום קהלת הגיש את העתירה מתוך מטרה של עידוד העלייה והקלה על חסמי עלייה לא נחוצים ומתוך מגמה של צמצום הפגיעה בחופש העיסוק למידה הראויה. תוצאה: העותר עבר את המבחן ולפיכך העתירה התייתרה ונמחקה.

Author

פורום קהלת
פורום קהלת

תוכן נוסף

More

עו”ד אברהם של”ו

תפריט נגישות